Beleid en implementatie compenserende dyslexie-ICT (tweedaagse)

Een goede implementatie is méér dan alleen  de software van uw keuze installeren op de computers van de school. Deze tweedaagse cursus biedt u alle handvatten die u nodig heeft om een goed dyslexie-ICT beleid en implementatieplan te schrijven. De cursus richt zich op implementatie van compenserende dyslexiesoftware zoals Kurzweil 3000, Alinea en Sprint (Plus). Belangrijke thema's zijn organiseren, implementeren en evalueren.

Doelgroep

De cursus Beleid en implementatie van dyslexie-ICT is bedoeld voor IB'ers, zorgcoördinatoren,  dyslexiecoaches, leesspecialisten en andere  onderwijsprofessionals die verantwoordelijk  zijn voor het beleid en de implementatie van dyslexie-ICT op school- of bovenschools niveau.

Inhoud

De training bestaat uit twee dagen, waarin alle elementen voor een compleet dyslexie-ICT beleid én een gedegen implementatieplan aan bod komen. Belangrijke thema's die aan bod komen zijn:

 • visie
 • doelgroep
 • deskundigheid
 • ICT en digitale materialen
 • kwaliteitsbeleid/borging
 • omgaan met weerstand
 • communicatie
 • taakverdeling

Deze thema's worden theoretisch onderbouwd met relevante literatuur en de trainer geeft vele voorbeelden uit de praktijk.
Tijdens de training maakt u een eerste aanzet voor uw beleid en implementatieplan dyslexie-ICT.

Leerdoelen

 • U heeft een eerste aanzet voor een passend beleids- en implementatieplan uitgewerkt. 
 • U weet hoe u uw beleidskeuzes kunt  onderbouwen met de theoretische  achtergrond over de inzet van dyslexie-ICT. 
 • U kunt de meerwaarde van het werken met dyslexie-ICT motiveren op basis van  resultaten uit  wetenschappelijke onderzoeken. 
 • U weet welke instructies  onderwijsprofessionals en leerlingen nodig hebben om goed aan de slag te kunnen. 
 • U bent bekend met de voorwaarden voor  een goede implementatie op school- en  bovenschools niveau.

Tip: Volg ook..

Vaardigheidstraining: Kurzweil 3000 (basis)

Vaardigheidstraining: Sprint (Plus) en SprintOCR

Vaardigheidstraining: Alinea

Training bij u op school: Alinea, Kurzweil 3000 of Sprint (Plus)

Bijeenkomst: Bovenschoolse aanpak dyslexie en preventie van leesproblemen

Inschrijven

De cursus zal alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Bij annulering ontvangt u tijdig bericht.

Tijd

2x een hele dag, van 9.30 - 16.00 uur

Studiebelasting

12 uur 

Kosten

€ 490,- per persoon, inclusief lunch en cursusmateriaal
20% korting voor de 2e en elke volgende deelnemer van dezelfde organisatie en bij gelijktijdige aanmelding

Data, 2 hele dagen

 • nieuwe data volgen in het schooljaar 2020/2021

Locatie

Lexima, Leusden