Kurzweil 3000 (basis)

Vaardigheidstraining voor onderwijsprofessionals om te leren werken met de basis- en geavanceerde functionaliteiten van Kurzweil 3000. Na afloop kunt u direct de volgende dag met uw leerlingen aan de slag.

Doelgroep

De vaardigheidstraining Kurzweil 3000 (basis)  is bedoeld voor leerkrachten, docenten, IB'ers, ICT'ers en andere onderwijsprofessionals.

Bent u dyslexiebehandelaar? Lees hier meer over het speciale aanbod voor dyslexiebehandelaars, inclusief de mogelijkheid om dyslexiesoftware gratis in te zetten tijdens de behandeling.

Inhoud

Na de introductie gaat u zelf aan het werk met Kurzweil 3000 versie 16. Onze deskundige en gespecialiseerde trainers maken gebruik van diverse werkvormen, waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen. U krijgt praktische voorbeelden om inspiratie op te doen voor toepassingen in de dagelijkse praktijk. Tijdens de oefenmomenten leert u werken met:

 • de leesfuncties (NL en MVT)
 • woordenboeken (NL en MVT)
 • de schrijffuncties; spellingcontrole, woordvoorspeller, homofonen
 • de studeertools: markeerstiften,mindmapping, kolomnotities
 • de notitiemogelijkheden voor het invullen van werkboeken/toetsen
 • verschillende documenten: Word, PDF, internet, epub, gescande documenten
 • de basis van de bewerkingstools: gebiedsbewerker, OCR correctie en taaltagging

Er is ruimte voor uw vragen en na afloop ontvangt u een certificaat van deelname.

Leerdoelen

 • U kent de theoretische achtergronden met betrekking tot de inzet van dyslexie-ICT.
 • U kent de basis- en geavanceerde vaardigheden van Kurzweil 3000. 
 • U weet hoe u Kurzweil 3000 doeltreffend in  kunt inzetten.
 • U kunt Kurzweil 3000 zó inzetten dat  het meegroeit met de behoefte van de
  leerling en weet daarmee een doorgaande  leerlijn van PO naar VO, naar MBO/HO te  waarborgen.
 • U kunt uw leerlingen met dyslexie zelfstandiger laten werken, wat motiverend
  werkt voor alle betrokkenen.

Werkwijze

 • Er wordt gewerkt met gereedstaande laptops.
 • U werkt in tweetallen.
 • Instructie en zelf werken wisselen elkaar af.
 • Tijdens de instructie en het zelf werken wordt gebruik gemaakt van computers met het besturingssysteem Windows.
 • Er is ruimte voor uitwisseling van ideeën en ervaringen in de vorm van een brainstorm. 

Tip: Volg ook..

Training: Toetsen en examens met Kurzweil (PO/VO)

Cursus: Scannen en bewerken met Kurzweil 3000 (gevorderd)

Cursus: Beleid en implementatie compenserende dyslexie-ICT (tweedaagse)

Inschrijven

De cursus zal alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Bij annulering ontvangt u tijdig bericht.

Tijd

9.30 - 16.00 uur

Studiebelasting

6 uur 

Kosten

€ 245,- per persoon, inclusief lunch en cursusmateriaal.
20% korting voor de 2e en elke volgende deelnemer van dezelfde organisatie en bij gelijktijdige aanmelding

Data

 • nieuwe data volgen in het schooljaar 2020/2021

Locatie

Lexima, Leusden