Sprint (Plus) met SprintOCR

Vaardigheidstraining voor onderwijsprofessionals om te leren werken met de meest gebruikte functies van Sprint Plus. Na afloop heeft u kennis om uw leerlingen die werken met Sprint Plus beter te begeleiden in de klas. 

Doelgroep

Leerkrachten, docenten, IB'ers en ICT'ers die hun leerlingen met dyslexie willen ondersteunen met het programma Sprint of Sprint Plus.

Bent u dyslexiebehandelaar? Lees hier meer over het speciale aanbod voor dyslexiebehandelaars, inclusief de mogelijkheid om dyslexiesoftware gratis in te zetten tijdens de behandeling.

Inhoud

Na een theoretische introductie gaat u zelf aan het werk met Sprint Plus. Onze deskundige en gespecialiseerde trainers kiezen voor de pedagogisch-didactische insteek, geven u instructie en begeleiden u tijdens de oefentijd. De trainers geven voorbeelden uit de praktijk waarmee u uw voordeel kunt doen bij het begeleiden van uw leerlingen. Sprint Plus kan worden ingezet bij het aanvankelijk lezen, technisch- en begrijpend lezen, spellen en strategisch schrijven, bij het invullen van werkboeken en bij het studeren. Deze mogelijkheden leert u tijdens de cursus beter kennen. Daarnaast komen de voordelen van het gebruik van de nieuwe Skippy woordvoorspeller 2, de homofonenfunctie en de speciale spellingcorrector, het maken van samenvattingen en het leren van vreemde talen aan bod. Nieuw is SprintOCR voor het scannen en bewerken van documenten met Sprint Plus, ook hiermee gaat u aan de slag. Belangrijke thema's zijn praktijkgericht, organiseren en motiveren.Er is ruimte voor uw vragen en na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat.

Werkwijze

  • Er wordt gewerkt met gereedstaande laptops.
  • U werkt in tweetallen.
  • Instructie en zelf werken wisselen elkaar af.
  • Er is ruimte voor uitwisseling van ideeën en ervaringen in de vorm van een brainstorm.

Leerdoelen

  • U kent de theoretische achtergronden omtrent de inzet van dyslexie-ICThulpmiddelen.
  • U bent voldoende handelsbekwaam om de volgende dag meteen uw leerlingen
    met dyslexie die werken met Sprint (Plus) te ondersteunen.
  • U doet ruime kennis op met de meest gebruikte functies van Sprint Plus en SprintOCR. U kunt uw leerlingen met dyslexie zelfstandiger laten werken, wat motiverend werkt voor alle betrokkenen.

Inschrijven

De cursus zal alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Bij annulering ontvangt u tijdig bericht.

Tijd

9.30 - 16.00  uur

Studiebelasting

6 uur 

Kosten

€ 245,- per persoon, inclusief lunch en cursusmateriaal
20% korting voor de 2e en elke volgende deelnemer van dezelfde organisatie en bij gelijktijdige aanmelding

Data

  • vrijdag 3 april 2020

Locatie

Lexima, Leusden