Studiemiddag Integrale aanpak leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie (LLD) voor het PO

Programma >>

Datum en locatie >>

Ontmoet uw collega-onderwijsprofessionals en deel ervaringen over de effectieve aanpak van lees- en spellingproblemen. Met een goed doordacht plan wordt de inzet van preventieve, remediërende en compenserende software eenvoudig en succesvol. Ook hebben we twee primeurs voor u: een alles-in-één oplossing om te remediëren en een digitale schoolbibliotheek waarmee het leesplezier en de leesmotivatie van de leerling wordt verbeterd.

Doelgroep

De studiemiddag is bedoeld voor intern begeleiders, remedial teachers, leesspecialisten en leerkrachten in het basisonderwijs.

Een effectieve aanpak

Het leesonderwijs in het primair onderwijs staat onder druk. Het percentage jongeren dat een taalachterstand heeft neemt toe. Tegelijkertijd zien we dat het aantal leerlingen met de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) in het basisonderwijs (7,7%) boven de wetenschappelijk berekende verwachting van 3,6% ligt.

Met de integrale aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie, maakt uw school weer stappen vooruit! Annette Roetenberg, kinder- en jeugdpsychologe, legt uit hoe dit in zijn werk gaat. Wilt u weten hoe de inzet van preventieve, remediërende en compenserende software binnen een bovenschoolse aanpak leidt tot succesvol leesonderwijs? Kom dan naar de studiemiddag!

Tijdens de studiemiddag:

  • Krijgt u zicht op de succesvolle (bovenschoolse) aanpak voor leerlingen met leesproblemen en dyslexie. Met deze aanpak voorkomt u onnodige leesproblemen en kunnen leerlingen zich ontwikkelen op hun eigen cognitieve niveau.
  • Maakt u kennis met de nieuwste preventieve, remediërende en compenserende programma's van Lexima. 
  • Hoort u goede praktijkvoorbeelden van professionals uit het onderwijs.
  • Maakt u kennis met onze nieuwe oplossingen voor integraal remediëren en leesbevordering

Programma

13:00 - 13:30 Inloop -  met koffie en thee
13:30 - 13:35 Welkom 
- Henri Smit, consultant Passend Onderwijs
13:35 - 14:10 Laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie; wat zegt de wetenschap en wat zijn de maatschappelijke gevolgen?
Annette Roetenberg, kinder- en jeugdpsycholoog
14:10 - 14:30 Preventie met Bouw! De wetenschappelijke onderbouwing, theoretische achtergronden en hoe het programma Bouw! succesvol kan worden ingezet.
Debby Merema, onderwijsadviseur/orthopedagoog
14:30 - 14:50 Nieuw: een alles-in-één oplossing voor het remediëren
Het betreft een online oefenprogramma voor kinderen met lees- en spellingproblemen dat scholen kunnen inzetten op ondersteuningsniveau (2 en) 3. Meer informatie volgt binnenkort.
- Debby Merema, onderwijsadviseur/orthopedagoog
14:50 - 15:00 Korte pauze
15:00 - 15:20 Good practice bovenschoolse integrale aanpak LLD
- gastspreker, projectleider bovenschoolse aanpak
15:20 - 15:35 Nieuw: een digitale bibliotheek op school
Het betreft een digitale schoolbibliotheek (2.500+ titels) die kinderen met leesproblemen stimuleert en ondersteunt bij het lezen door het aanbieden van boeken afgestemd op hun niveau, interesses en onderwijsbehoeftes. Meer informatie volgt binnenkort.
Debby Merema, onderwijsadviseur/orthopedagoog
15:35 - 16:00 Compenserende dyslexie-ICT 
Theoretische achtergronden en demonstratie van compenserende programma's voor werken in de Cloud: Alinea en Read&Write.
Debby Merema, onderwijsadviseur/orthopedagoog
16:00 - 16:10 Afsluiting
- Henri Smit, consultant Passend Onderwijs
16:15 - 17:00 Drankje en hapje
Gelegenheid voor het stellen van vragen, ervaringen uitwisselen en napraten onder het genot van een hapje en een drankje.


Datum en Locatie

donderdag
5 maart 2020
Zwolle Nieuwe Buitensociëteit Meeting Center Zwolle
Stationsplein 1
8011 CW Zwolle
Routebeschrijving
donderdag
12 maart 2020
Haarlem De Zoete Inval
Haarlemmerstraatweg 183
2065 AE Haarlemmerliede
Routebeschrijving
woensdag
18 maart 2020
Nieuwegein 't Veerhuis
Nijemonde 4
3434 AZ Nieuwegein
Routebeschrijving
donderdag
2 april 2020
Arnhem Hotel Duiven
Impuls 2
6921 RK Duiven
Routebeschrijving
woensdag
8 april 2020
Breda Apollo Hotel Breda City Centre
Stationsplein 14
4811 BB Breda
Routebeschrijving
woensdag
15 april 2020
Eindhoven Sandton Eindhoven
Stratumsedijk 23d
5611 NA Eindhoven
Routebeschrijving
donderdag
23 april 2020
Alphen a/d Rijn Van der Valk Avifauna
Hoorn 65
2404 HG Alphen aan den Rijn
Routebeschrijving

Deelname is gratis. U dient zich wel vooraf aan te melden.

Aanmelden>>

Inschrijven/Aanmelden >>

Deelname is gratis. U dient zich wel vooraf aan te melden.

Data en locatie >>

Tijd

13.30 - 16.00 uur, aansluitend een borrel tot 17.00 uur

Bouw