Studiemiddag Integrale aanpak leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie (LLD) voor het PO

Programma >>

Datum en locatie >>

Ontmoet professionals uit het onderwijs en deel ervaringen over een effectieve aanpak van lees- en spellingproblemen. Met een goed doordacht plan wordt de inzet van preventieve, remediërende en compenserende software eenvoudig en succesvol.

Doelgroep

De studiemiddag is bedoeld voor intern begeleiders, remedial teachers, leesspecialisten,  MasterSENs, leraren, directies en bestuurders in PO. 

Een effectieve aanpak

Het leesonderwijs in het primair onderwijs staat onder druk. Het percentage jongeren dat een taalachterstand heeft neemt toe. Tegelijkertijd zien we dat het aantal leerlingen met de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) in het basisonderwijs (7,7%) boven de wetenschappelijk berekende verwachting van 3,6% ligt.

Door een integrale aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie maakt u als school weer stappen vooruit! Prof.dr. Aryan van der Leij legt uit hoe dit in zijn werk gaat. Wilt u weten hoe de inzet van preventieve, remediërende en compenserende software binnen een bovenschoolse aanpak leidt tot succesvol leesonderwijs? Kom dan naar de studiemiddag!

Tijdens de studiemiddag:

  • Krijgt u zicht op de succesvolle (bovenschoolse) aanpak voor leerlingen met leesproblemen en dyslexie. Met deze aanpak voorkomt u onnodige leesproblemen en kunnen leerlingen zich ontwikkelen op hun eigen cognitieve niveau.
  • Maakt u kennis met de nieuwste preventieve, remediërende en compenserende programma's van Lexima. 
  • Hoort u goede praktijkvoorbeelden van professionals uit het onderwijs. 

U maakt tijdens de studiemiddag zelf een keuze welke workshops u gaat volgen.

Programma

13:00 - 13:30 Inloop -  met koffie en thee
13:30 - 14:25 Welkom en Plenaire lezing Integrale aanpak
Informatie over de integrale aanpak van het aanpakken van leesproblemen en laaggeletterdheid.
Opening met filmpje (13.30-13.45): 
- Henri Smit, Consultant Passend Onderwijs
Plenaire lezing (13.45-14.25): Wat zijn de maatschappelijke gevolgen die worden veroorzaakt door leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie? En wat is de noodzaak van de integrale aanpak (eerst preventie, dan remediëren, dan compenseren) in het primair onderwijs? Vragen waarop u antwoord krijgt tijdens deze studiemiddag.
- Prof.dr. Aryan van der Leij
14:25 - 14:35 Zaalwissel
14:35 - 15:20 Workshopronde 1 (keuze uit 2 workshops):
Workshop 1:  Good practise: Preventie van leesproblemen met Bouw!
Een goed voorbeeld uit de praktijk hoe op bovenschoolse wijze Bouw! geïmplementeerd kan worden.
- Projectleider bovenschoolse aanpak
OF
Workshop 2: Preventie en Remediëren met ICT De wetenschappelijke onderbouwing, theoretische achtergronden en praktische inzet van de programma's Bouw!, Flits! Tutorlezen, BLOON en Dexlex komen aan bod.
- Debby Merema, orthopedagoog
15:20 - 15:25 Zaalwissel
15:25 - 16:10 Workshopronde 2 (keuze uit 2 workshops):
Workshop 1: Good practise: Preventie van leesproblemen met Bouw!
Een goed voorbeeld uit de praktijk hoe op bovenschoolse wijze Bouw! geïmplementeerd kan worden.
Projectleider bovenschoolse aanpak
OF
Workshop 2: Compenserende dyslexie-ICT
Theoretische achtergronden en demonstratie van de compenserende programma's Read&Write (voor Chromebooks) en Alinea. 
- Debby Merema, orthopedagoog
16:10 - 17:00 Borrel
Gelegenheid voor het stellen van vragen, ervaringen uitwisselen en napraten onder het genot van een hapje en een drankje.


Datum en Locatie

30 oktober 2019 Hilversum Amrâth Hotel Lapershoek
Utrechtseweg 16
1213 TS Hilversum
Routebeschrijving
6 november 2019 Emmen Hotel ten Cate
Noordbargerstraat 44
7812 AB Emmen
13 november 2019 Tilburg Seats2meet LocHal
Burg. Brokxlaan 1000
5041 SG Tilburg
Routebeschrijving 
20 november 2019 Valkenburg Parkhotel
Neerhem 68
6301 CJ Valkenburg
Routebeschrijving
27 november 2019 Zoetermeer Golden Tulip
Kinderen Van Versteegplein 18
2713 HB  Zoetermeer
Routebeschrijving
4 december 2019 Alkmaar Golden Tulip
Arcadialaan 6
1813 KN Alkmaar
Routebeschrijving
11 december 2019 Apeldoorn Van der Valk Cantharel
Van Golsteinlaan 20
7339 GT Apeldoorn
Routebeschrijving
12 februari 2020 Groningen locatie volgt 
5 maart 2020 Zwolle locatie volgt 
12 maart 2020 Haarlem locatie volgt 
18 maart 2020 Nieuwegein locatie volgt 
2 april 2020 Arnhem locatie volgt 
8 april 2020 Breda locatie volgt 
15 april 2020 Eindhoven locatie volgt 
23 april 2020 Alphen a/d Rijn locatie volgt 

Deelname is gratis. U dient zich wel vooraf aan te melden.

Aanmelden>>

Inschrijven/Aanmelden >>

Deelname is gratis. U dient zich wel vooraf aan te melden.

Data en locatie >>

Tijd

13.30 - 16.00 uur, aansluitend een borrel tot 17.00 uur

Bouw