Masterclasses najaar 2019

Voor verdieping en verbreding van uw kennis

Het percentage jongeren van 15 jaar met een taalachterstand is in de afgelopen jaren sterk toegenomen: van 11,5% in 2003 naar 17,9% in 2015 (OESO, PISA rapport). Een zorgelijke ontwikkeling omdat jongeren met een taalachterstand een groot risico lopen om de laaggeletterden van de toekomst te worden.  Lexima Academie 2Tegelijkertijd zien we dat het aantal leerlingen met de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) in het basisonderwijs (7,7%) en het aantal leerlingen en studenten met een dyslexieverklaring in het vervolgonderwijs (6-19%) boven de (wetenschappelijk berekende) verwachting ligt. Ook blijkt uit de resultaten van het onderzoek PIRLS (2016), dat de meerderheid van de Nederlandse leerlingen zich niet betrokken voelt bij het leesonderwijs op school. Als het gaat om leesplezier staat Nederland onderaan op de internationale ranglijst.

Gelukkig heeft het taal-, lees- en spellingonderwijs op veel scholen prioriteit. Om deze onderwerpen extra aandacht te geven organiseert Lexima Academie een aantal Masterclasses. Iedere Masterclass heeft een specifiek thema en wordt georganiseerd voor onderwijsprofessionals die opzoek zijn naar verdieping en verbreding van hun kennis op het vlak van taal, lezen, dyslexie en de inzet van ICT.

Klik hieronder voor meer de inhoudelijke informatie van de Masterclasses en de mogelijkheid om u aan te melden

Data

Tijd

13.00 - 16.00 uur,  aansluitend een borrel tot 17.00 uur

Kosten

€ 175,- per persoon, per masterclass

Accreditatie

Accreditatie voor alle Masterclasses is aangevraagd bij:
- NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

Locatie De Kas

Locatie De Kas interieur

Parc Spelderholt