Cursus Bouw! Verdieping

Doelgroep

De cursus Bouw! Verdieping is bedoeld voor Intern Begeleiders, Coördinatoren Bouw! en leerkrachten die op school verantwoordelijk zijn voor de inzet en organisatie van Bouw!. Het is belangrijk dat deelnemers aan deze bijeenkomst tenminste een half jaar binnen hun organisatie met Bouw! werken.

Inhoud

We starten met het uitwisselen van gebruikerservaringen en het delen van actueel nieuws rondom Bouw!. Vervolgens besteden we aandacht aan belangrijke onderwerpen bij de inzet van Bouw!, waaronder het werven van tutoren en ouderbetrokkenheid. Met behulp van diverse casussen gaan we ook aan de slag met het herhalen van lessen en de doorzetting na toetsing. Daarnaast krijgt het goed interpreteren van de leerlingrapportage aandacht.

Bouw! is breed inzetbaar, daarom wordt deze middag ook aandacht besteed aan het inzetten van Bouw! bij leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en NT2-leerlingen. Tot slot worden voorbeelden van een goede implementatie van Bouw! behandeld en krijgt u praktische handreikingen om Bouw! binnen uw organisatie nog beter vorm te geven. Er is ruimte voor vragen en na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat.

Leerdoelen:

  • U heeft zicht op de nieuwste ontwikkelingen rondom Bouw!
  • U weet hoe u tutoren voor het werken met Bouw! kunt werven
  • U weet hoe u ouderbetrokkenheid bij het werken met Bouw! kunt stimuleren
  • U herkent de belangrijkste items in de rapportages van Bouw!
  • U wisselt ervaringen uit met andere scholen/organisaties over de inzet van Bouw!
  • U weet hoe u Bouw! optimaal kunt inzetten voor leerlingen met TOS en NT2-achtergrond
  • U weet waar een goede implementatie van het programma Bouw! aan moet voldoen

Inschrijven

Vanwege het coronavirus vindt deze training momenteel online plaats.
U ontvangt informatie hierover na inschrijving.

De cursus zal alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Bij annulering ontvangt u tijdig bericht.

Kosten

€ 155,- per persoon, inclusief cursusmateriaal
20% korting voor elke 2e en volgende deelnemer van dezelfde organisatie en bij gelijktijdige aanmelding

Tijd

13.00 - 16.00 uur

Studiebelasting

3 uur 

Datum

  • donderdag 4 juni 2020

Locatie

Vanaf elke computer met een internetverbinding