Masterclass: Spelling met BLOON en Dexlex

Meer weten over het herkennen van spellingstrategieën bij leerlingen met spellingproblemen?

Tijdens de Masterclass spelling met BLOON en Dexlex maakt u kennis met het spellingstrategie-onderzoek van Dr. Ria Kleijnen, waarin zij vertelt over spellingstrategieën bij leerlingen en hoe daar het best mee om kan worden gegaan. Door te onderzoeken wat de voorkeurs-strategie van een leerling is, weet u waar de sterke en zwakke punten van een leerling met spellingproblemen liggen. Daarnaast wordt u aan het denken gezet over hoe BLOON en Dexlex passen binnen het spellingonderwijs en het spellingstrategie-onderzoek, zodat u leerling ondersteuning op maat kunt bieden. Belangrijke thema's zijn signaleren, begeleiden en ondersteunen.

Doelgroep

De masterclass is bedoeld voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren, leerkrachten en andere onderwijsprofessionals die betrokken zijn bij de ondersteuning van leerlingen met spellingproblemen.

Inhoud

In deze masterclass leert u hoe u een spellingprobleem kunt herkennen bij een leerling en hoe u deze leerling ondersteuning kunt bieden:

  • kenmerken van spellingstrategieën en de toepassing hiervan
  • het herkennen van een spellingprobleem
  • ICT-hulpmiddelen inzetten bij spellingproblematiek: werking en effecten

Werkwijze

Instructie, werkvormen en discussie wisselen elkaar af. Na afloop van de cursus ontvangt u een deelnamecertificaat.

Leerdoelen

  • U bent bekend met de spellingstrategieën  die leerlingen toepassen.
  • U bent bekend met spellingstrategieën die voor leerlingen effectief zijn.
  • U bent bekend met de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met spellingproblemen.
  • U bent in staat deze leerlingen ondersteuning te bieden.
  • U weet hoe u gebruik kunt maken van ICT-hulpmiddelen om ondersteuning te bieden.

Inschrijven

De cursus zal alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Bij annulering ontvangt u tijdig bericht.

Tijd

13.00 - 16.00 uur

Studiebelasting

3 uur 

Kosten

€ 155,- per persoon, inclusief cursusmateriaal
20% korting voor elke 2e en volgende deelnemer van dezelfde organisatie en bij gelijktijdige aanmelding

Datum

  • vrijdag 5 juni 2020

Lexima, Leusden