Implementatie & beleid bij u op school

Een goede implementatie is méér dan alleen  de software van uw keuze installeren op de computers van de school. Daarom bieden we een cursus van twee dagdelen bij u op school aan, zodat we samen met u een beleid en implementatieplan op maat kunnen maken. De cursus zicht richt op implementatie van compenserende dyslexiesoftware zoals Kurzweil 3000, Alinea en Sprint (Plus). 

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor IB'ers, zorgcoördinatoren, dyslexiecoaches, leesspecialisten en andere onderwijsprofessionals die samen met een orthopedagoog of psycholoog van Lexima aan de slag wil met het schoolbeleid voor dyslexie-ICT. 

Inhoud

De cursus bestaat uit twee of drie dagdelen (afhankelijk van de hulpvraag), waarin alle elementen voor een compleet dyslexie-ICT beleid én een gedegen implementatieplan aan bod komen. Belangrijke thema's die aan bod komen zijn:

 • visie
 • doelgroep
 • deskundigheid
 • ICT en digitale materialen
 • kwaliteitsbeleid/borging
 • omgaan met weerstand
 • communicatie
 • taakverdeling

Deze thema's worden theoretisch onderbouwd met relevante literatuur en voorbeelden uit de praktijk. Tijdens de training maakt u een conceptversie voor uw beleid en implementatieplan dyslexie-ICT.

Leerdoelen

 • U heeft een conceptversie voor een passend   beleids- en implementatieplan uitgewerkt. 
 • U weet hoe u uw beleidskeuzes kunt onderbouwen met de theoretische  achtergrond over de inzet van dyslexie-ICT. 
 • U weet welke instructies onderwijsprofessionals en leerlingen nodig hebben om goed aan de slag te kunnen. 
 • U bent bekend met de voorwaarden voor een goede implementatie op schoolniveau.

Aantal deelnemers

2-5 personen

Tijd

2 dagdelen à 2,5 uur op verschillende dagen.

Neem contact op met Lexima Academie om een datum en tijdstip af te stemmen. 

Telefoon: 033 434 80 00
E-mail:    educatie@lexima.nl    

Kosten

 • 2 dagdelen (2x 2,5 uur)
  € 1.650,-

dit bedrag is inclusief btw en reiskosten