Lexima kennis- en adviescentrum

Lexima vervult een voortrekkersrol bij het ontwikkelen van kennis en visie over (preventie van) leesproblemen, dyslexie en ICT-hulpmiddelen. Met een cursus bij Lexima Academie kiest u voor relevante expertise, practice en evidence based deskundigheid en actualiteit en daarmee kiest u voor de beste kans van slagen!

De inhoud van alle trainingen en cursussen vindt zijn basis in ruim 13 jaar ervaring met dyslexie en hulpmiddelen. Jaarlijks nemen duizenden cursisten deel aan het uitgebreide en op de praktijk afgestemde aanbod. Het goed inzetten van hulpmiddelen mag niet ontbreken in de begeleiding van leerlingen met dyslexie. In het kader van passend onderwijs maken ook steeds meer leerlingen met een dubbeldiagnose of andere onderwijsbehoeften gebruik van de geavanceerde hulpmiddelen.

  • Nascholing voorziet in de behoefte tot professionalisering en het vergroten van de handelingsbekwaamheid bij docenten en leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.
  • Met ICT-oplossingen kunnen leerlingen zelfstandiger en gemotiveerder aan het werk.
  • Het creëren van een breed draagvlak, het borgen van beleid en samenwerken met andere scholen, zijn nieuwe ontwikkelingen binnen passend onderwijs die in de cursussen ruim aandacht krijgen.

De volgende Nationale Dyslexie Conferentie is verplaatst naar

  • woensdag 30 september 2020

Alle informatie vindt u op de website van de Nationale Dyslexie Conferentie>>

Vraag hier uw studiegids aan.

praktische vaardigheden foto