Passend Onderwijs, Dyslexie en (preventie van) Leesproblemen

Samenwerken, kansen benutten en meer doen met minder geld.

Steeds meer onderwijsinstellingen maken gebruik van schaalvergrotingsvoordelen. Zo ook bij de bovenschoolse aanpak van dyslexie. Gekozen wordt voor een professioneel dyslexiebeleid, gebaseerd op een goed doordachte aanpak die veel voordelen oplevert in leerrendement, tijd en geld. Een effectief onderwijsarrangement dat aansluit bij de uitgangspunten van Passend Onderwijs en waarbij wordt uitgegaan van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en werkzame onderwijsarrangementen.

Samenwerkingsverbanden kiezen voor een totaalaanpak met implementatie ondersteuning en trainingen op locatie. Hiermee bieden ze alle aangesloten scholen de mogelijkheden tot samenwerking, beleid te borgen en een doorgaande lijn te realiseren.

Goed nieuws voor alle betrokkenen, maar vooral natuurlijk voor leerlingen met dyslexie: zij krijgen een eerlijke kans om hun talenten maximaal te ontplooien.

Interesse? Schrijf u hier in voor een informatiebijeenkomst bij u in de regio!

____________________________________________________________________

Tweet Alma Luring over Lexima Informatiebijeenkomst

De volgende Nationale Dyslexie Conferentie is verplaatst naar

  • woensdag 30 september 2020

Alle informatie vindt u op de website van de Nationale Dyslexie Conferentie>>

Vraag hier uw studiegids aan.